Pravidelná revize elektro chrání před smrtelnými úrazy

V některých komediálních filmech je kontakt s elektrickým proudem v rozvodné síti popisován poměrně komicky, takže to může budit dojem, že se tomu lze akorát tak zasmát. Kupříkladu ve filmu „Jen ho nechte, ať se bojí“ se Luděk Sobota svěřuje v bytě Miloslava Šimka, jak sáhl mokrou rukou na vypínač, zatřáslo to s ním, ale v pohodě to přežil.

elektrikář při práci

Kdyby se to stalo vám, ve vaší koupelně, a mokrou rukou byste dostali zásah výboje přes vypínač, možná by to byla vaše poslední událost v životě. Ve skutečnosti totiž takovéto situace nekončí jen úsměvnou epizodou, kterou vyprávíte svým blízkým, ale mnoho úrazů elektrickým proudem je smrtelných.

Rozvody elektrické energie v bytech by proto měly odpovídat bezpečnostním předpisům a měl by je také někdo odpovědný instalovat a občas i prověřit. Časem se totiž mohou vyskytnout určité závady, a původně bezpečná zařízení se stávají potenciálními zabijáky. To je právě ono pořekadlo o „dobrém sluhovi, ale zlém pánu“.

elektrické spotřebiče

Jak často revidovat elektrické rozvody a zařízení

Záleží na typu spotřebičů a jejich využívání, odlišné to bude např. u elektrických strojů a přístrojů a jiná pravidla platí pro osvětlení. Přesné termíny revizí spotřebičů a elektrických rozvodů vám vysvětlí elektrikář a navrhne také potřebná opatření.

Předcházejte nebezpečným situacím i vy sami

Máte staré hliníkové rozvody v bytě? Pak dotahujte každý rok šrouby ve svorkách a kontrolujte alespoň letmo stav kabelů a jejich izolační vrstvy. Máte-li nějaké podezření na problém, neotálejte s ním, protože můžete i vyhořet.

Používáte prodlužovací šňůry? Pak dejte pozor, abyste je někde neskřípli a nepřekrucovali. Šňůru můžete sevřít ve dveřích, v okně, pod dveřním prahem, za psacím stolem, můžete na ni položit nedopatřením skříň nebo nohu postele. Revizní elektrikář by měl zkontrolovat i tyto situace a postarat se o zajištění nápravy.