Ochrana osiva mořením

Moření slouží k ochraně před některými houbovými chorobami. Ty jsou přenášeny také semeny. Moření přispívá i k ochraně před některými půdními škůdci, jako jsou květilky a drátovci, používá se také k ochraně mladých rostlinek, které vzcházejí ze semena. Co se používá a jakým způsobem na tuto ochranu? Bohužel, nejen v minulosti, ale i v současnosti se provádělo a dosud se provádí pomocí látek, které jsou pro naše zdraví nebezpečné. Dříve se používal rtuťnatý přípravek Agronal, ale dnes je možné k ošetření semen použít preparát Hermal, dále kapalný sirný koncentrát Sulka. Ten má využití například při ošetření česneku. Z důvodu nebezpečnosti se toto ošetření dříve omezovalo na cibule a hlízy okrasných květin a na ta semena rostlin, která na svém povrchu přinesla do půdy jen nepatrná množství škodlivých látek, které slouží k moření. Ale již uvedená Sulka je zároveň hnojivem, takže nebezpečí toxických látek zavlečených do půdy zde nehrozí.česnek suchý.jpg

Jak ošetřovat?

Suchá semena se ošetřují celkem jednoduše, společně s práškovými mořidlovými látkami se protřepávají v uzavřené nádobce. Tímto způsobem se přípravek zachytí na celém povrchu semen. Abychom měli úspěch při pěstování česneku ze stroužků, musíme ho ošetřit uvedenou Sulkou nebo Fundazolem. Toto ošetření je důležité proti plísním, a to nejen kvůli výnosu, ale i skladovatelnosti po sklizni. Návod doporučuje česnek před výsadbou zalít na 4 až 12 hodin roztokem Sulky (5%), nebo ošetřit namočením do roztoku Fundazolu (0,2%). Po uvedených ošetřeních se doporučuje přímá výsadba stroužků česneku.

A co cibule?

Jako ochrana cibule při její výsadbě ze sazečky je doporučováno zahřát pytlík sazeček, a to po dobu čtyř hodin na teplotu 40 °C. Cibule ze sazečky je častěji napadána krčkovou hnilobou než cibule, která je vypěstovaná z přímých výsevů. Ta má sice nižší a méně stabilní výnosy a o měsíc delší termín sklizně, ale netrpí uvedenou hnilobou.semena v misce.jpg

Přípravek Hermal


Ten není pro moření česneku a cibule vhodný, ale úspěšně se používá k ošetření hlíz a cibulí okrasných rostlin, kdy po moření se doporučuje okamžitá výsadba na záhon. Je však možné rychle osušit mokrou sadbu proudem vzduchu. Co se zbytkem? Zbylé roztoky lze nejlépe zlikvidovat důkladným zředěním a můžeme s tím zalít okrasné dřeviny. Asi je zbytečné upozornit, že při práci musíme dodržovat hygienická a ochranná opatření.