Život bez pilulky?

Ve dvacátém prvním století snad již každý slyšel o hormonální antikoncepci. Jedná se o malé tabletky, které užívá žena každý den, aby se chránila před nechtěným otěhotněním. Co se týče České republiky, tyto pilulky pobírá jen zhruba asi 50% žen. V porovnání s ostatními zeměmi je to velice málo. Například ve Francii tuto antikoncepční metodu využívá přes 90% žen, což je v porovnání s naší zemí opravdu velký rozdíl.

prášky na hromadě

Pomineme-li všechny kladné stránky, o kterých bylo již mnoho vyřčeno, existuje i mnoho důvodů, proč se těmto pilulkám vyhýbat. Bylo prokázáno, že ženy, které dlouhodobě pobírají tyto prášky, mohou mít problém s otěhotněním. Velký problém může způsobit i kuřačkám. Cigarety totiž v kombinaci s těmito prášky působí trombózy. Nevýhodou může být i přibírání na váze a to, že nás tento druh antikoncepce nechrání před pohlavně přenosnými chorobami.

Dámy, které mají ohled na životní prostředí, by měli vědět, že tyto tablety mají neblahý vliv i na životní prostředí. Může se to jevit jako nesmysl, ale opak je pravou. Ovšem zde negativní vliv nemá výroba a distribuce, ale látky, které jsou prostřednictvím ženy vylučovány zpět do přírody.
antikoncepční pilulky

Postupně z moči a následně ze septiků a kanalizací se některé estrogeny dostanou až do řek. Zde se projevují její negativní účinky na zde žijící flóru. Výzkumy potvrdili, že tyto účinky lze nejlépe vidět na rybách. Zde samci ztrácejí chuť k rozmnožování. V krajních případech se z ryb stávají hermafroditi. Objevili se i případy, kdy začali samci snášet jikry. O kvalitě jejich spermatu, která rapidně klesá, nemůže být ani řeč.

Následně přes ekosystém se škodlivé hormony dostávají dále a dále do ekosystému. Každá dáma by se tedy měla zamyslet, zda tyto tablety opravdu potřebuje. Existuje velké množství jiných (i alternativních) antikoncepčních prostředků, které lze využít.