Ptactvo zahradní

Jestliže vytvoříme drobným ptákům v zahradě vhodné podmínky nevylepšíme tím jen estetické kvality naší zahrady, ale zároveň vykonáme obecně prospěšný čin. Dnešní zemědělská krajina bohužel ptactvu nenabízí dostatek místa k životu, budování hnízd, úkrytů a podobně. Přitom se nemusíme omezit jen na klasické ptačí budky. Zatímco pro takové Sýkory jsou ptačí budky postačující Zvonec zelený nebo konopka využije mnohem lépe keře a zarostlé kouty. Výborně se k tomu hodí keříky svídy, pámelníku, nebo bezu. Vytvořením keřového patra ptákům velice pomůžeme se zahnízděním.
Zvonek zelený
Vhodné je také přikrmování ptáků, přinejmenším v zimě, o tom, jestli je vhodné celoroční přikrmování není mezi odborníky jednotný názor. Univerzálním krmivem je slunečnicové semínko, na jablka přilákáme kosa, na ořechy a hovězí lůj zase Strakapouda, nebo sojku. Je ovšem třeba zajistit, aby krmítko bylo vždy čisté a suché a nepoužívat zkažené nebo plesnivé potraviny.
Červenka obecná
Krmítko se totiž může stát zdrojem nákazy, občas můžeme na internetu narazit na fotografii načepýřeného ptáčka a nadšený komentář amatérského fotografa, jak se ho ptáček vůbec nebál. Přitom jde o klasické příznaky nákazy prvokem Bičenkou drůbeží, která u ptáků způsobuje zmíněné načepýření a apatii díky níž ptáček dovolí člověku přiblížit se neobvykle blízko, ale která je pro něj fatální, pokud si jej všimne predátor na lovu.
Japonská zahrada
Velice užitečné pro ptáky jsou také misky s vodou, některé druhy ptáků se například denně koupou a v případě suchého léta je pro ně taková miska, či korýtko s čistou vodou hotové požehnání.
Ale nejen my můžeme být prospěšní ptákům, také tito drobní opeřenci mohou být užiteční pro naši zahradu, některé druhy ptáků se například živí mšicemi, vlaštovky jsou obratnými lovci much a obtížného hmyzu, další pomáhají rostlinám s transportem semen.