(Ne)bezpečnost práce

Ne každý zaměstnavatel dodržuje vše, co by v rámci bezpečnosti práce měl. Pokud tomu tak skutečně je, vždy je možnost to vše napravit…

Mezi nejčastější prohřešky, které zaměstnancům chybí, je neposkytnutí dostatečného pitného režimu v pracovní době, nedodržování pracovní doby, špatné školení v rámci BOZP a nedostatečné upozornění na rizika dané pracovní pozice.

Pokud máte pocit, že k porušování práv na pracovišti dochází, je potřeba zvážit, jestli se jedná o problém osobní nebo skutečně o problém bezpečnosti práce. Osobní problémy se vždy dají řešit, ale věci týkající se bezpečnosti práce musí vyřešit příslušný orgán, protože na to většinou drobné firmy zapomínají nebo si to nechtějí připustit (je možné, že si říkají, že to zaměstnanci netuší a proto to tam být vlastně ani nemusí).

BOZP

Kdy je BOZP nutné řešit

BOZP je nutné řešit vždy, když se jedná o riziko, které ohrožuje člověka na zdraví nebo na životě. Pokud něco takového ve Vaší firmě zjistíte, okamžitě se obraťte na vedení firmy a když nereaguje, kontaktujte příslušný orgán (Inspekce práce) a podejte snížnost k prošetření.

Zaměstnavatel ignoruje porušení BOZP

Pokud k této situace skutečně dojde, máte 3 možnosti:

  1. promluvte si o tom se zaměstnavatelem, konkrétně s odpovědnou osobou za bezpečnost při práci a řádné zaučení BOZP,
  2. obraťte se na odbory,
  3. kontaktujte Inspektorát práce.

BOZP

Ať už kontaktování odborů nebo inspektorát práce, vždy to má dvě strany – na straně jedné se zlepší bezpečnost na pracovišti, na druhé straně se právě tímto „donášením“ zhorší vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Žádnému zaměstnavateli se totiž nelíbí, když si na něj někdo stěžuje. Proto je vždy důležité zvážit, jaké dopady to pro Vás může mít a jestli Vám tento krok stojí za to, případně jestli nebude lepší najít si jiné zaměstnání. Každopádně v případě ohrožení života je důležité se ozvat, že tam takové riziko je.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup