Mikulov – křižovatka kultur a historický skvost


Město

Mikulov je městem dobrého vína, pokladnicí skrývající architektonické památky a kusem země s rozmanitou přírodou, krásnou faunou a tajemnou minulostí.

Město se rozprostírá v členitém terénu na jižním okraji Pavlovských vrchů. Městu vévodí mohutná stavba zámku na skále, západně od náměstí. Na východě od města se rozkládá přírodní rezervace zvaná Svatý kopeček, na severu je vršek Turold. Mezi vrškem a zámkem se nachází stará zřícenina Kozího hrádku, odkud je krásný výhled na město. Na jih od města je rybník Šibeničník a nad ním Šibeniční vrch. Nedaleko města je také oblíbený zatopený lom Janičův vrch.

palava1

Zámek

Město podle archeologických nálezů vykazuje stopy existence již ve dvanáctém století, kdy zde fungovala jakási trhová osada. Ta byla ve třináctém století povýšená na město. Město mělo napřed románský a potom gotický hrad. Ten byl v 17. století přestavěný na zámek Mikulov. Po vlastnictví Lichtenštejnů se dostal do vlastnictví Ditrichštejnů, kterým patřil zámek až do roku 1945, do velkého devastujícího požáru.

Zdejší zámek se může pyšnit tím, že na něm byl podepsaný mír mezi Francií a Rakouskem, po bitvě u Slavkova v roce 1805. A také zde bylo dojednáno Mikulovské příměří v roce 1866 mezi Rakouskem a Pruskem.

Do roku 1960 byl Mikulov okresním městem, pak spadal správně pod Břeclav. Od roku 2003 je Mikulov obec s rozšířenou působností.

pálava2

Vinařství

S Mikulovem je spojeno i vinařství. Jeho stopy nás zavedou až k Římanům, kteří zde v okolí pobývali. Po nich v období Velkomoravské říše pěstování pokračovalo a ve středověku se město stalo významným obchodním střediskem. Viniční trati na jižní straně Pálavy patří k nejteplejším místům naší země. Na vápencových půdách se pěstuje hlavně Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Rulandské bílé, Chardonnay, Muller Thurgau, Veltlínské červené rané, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Muškát moravský, Neuburské, Kerner a dvě nově vyšlechtěné odrůdy Pálava a Aurelius.

Pokud si chcete vychutnat romantickou atmosféru vinařské oblasti, navštivte město začátkem podzimu. Ubytovat se můžete přímo ve městě, kde vám hotel mikulov Mikulov.galant.cz poskytne ten nejlepší komfort.