Bezhotovostní společnost

Bezhotovostní placení je velmi rychlé, komfortní a praktické. Nemusíme se starat, kde předem vybrat hotovost, ani se nemusíme bát, že nás o ni někdo okrade nebo že ji někde zapomeneme. Zaplatit kartou, telefonem nebo hodinkami je otázkou několika okamžiků. Některé země hotovostní platby pomalu, ale jistě omezují, postupně vyřazují z oběhu bankovky s nejvyšší nominální hodnotou. Z těch evropských jmenujme třeba Velkou Británii nebo Švédsko.
peněženka karty
Několik přírodních katastrof a bezpečnostní potíže některých velkých finančních ústavů odhalují velký problém. Při výpadku elektřiny nebo třeba jen mobilního signálu a při odcizení bankovních informací vám budou platební karty i mobilní aplikace k ničemu. Lhostejno, kolik máte na účtech peněz. Nedostanete se k nim.
Eliminace hotových peněz sice může zločincům ztížit život, zároveň však s sebou přináší nová rizika. Papírové peníze nahrazuje poměrně složitá bankovní síť, tu bezhotovostní společnost potřebuje, aby mohla platit platebními kartami nebo pomocí elektronických převodů peněz.
Bankovní síť k tomu, aby fungovala, potřebuje být trvale napájena elektrickým proudem a mezi všemi částmi této sítě, počítači a datovými úložišti, musí probíhat nepřetržitá komunikace. Aby mohly probíhat pouze autorizované finanční transakce, musí být bankovní síť zabezpečena.
Bezhotovostní společnost ale také znamená, že národní ekonomika je ohrožena čímkoli, co může způsobit výpadek elektřiny, komunikace nebo narušení bezpečnosti dat. Počet přírodních pohrom, kdy je významně a dlouhodobě narušena infrastruktura roste, stále častěji se vedou skryté války v kyberprostoru.
peněženka karta hotovost
I každý z nás by měl mít k dispozici určitou hotovost, nikdy totiž nevíte, co se může přihodit a hotovost, kterou najdete v kapse, vás zachrání před mnoha přinejmenším nepříjemnými situacemi. Podaří se vám tak zvládnout situaci, kdy všechno ostatní selhává.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup